Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

О НАМА:  

 

    Техничка школа "12. фебруар" Ниш под овим називом ради од 8. 5. 1991. године, а основана је много раније, октобра 1948. године као Индустријска школа металне струке при Ливници и фабрици машина "Јастребац".

    Услови за похађање наставе су у то време били крајње неповољни: теоретска настава се изводила у само три просторије, а пракса се обављала у фабрици "Јастребац" (бивша Пејићева фабрика, у којој се данас налази штампарија "Просвета").

   

    У наредним деценијама мењани су називи шкoлe, али је  садржај остао исти: ради се о стручној школи која образује кадрове из области машинства и обраде метала и саобраћаја.

    Ове, 2014/15. школске године, школа има 805 редовних ученика у укупно 28 одељења; располаже са 14 учионица опште намене, кабинетом информатике, мултимедијалним кабинетом, два кабинета за стручне предмете, 3 радионице, библиотеком са 7.705 књига, две фискултурне сале, амбулантом са лабораторијом и зубарском и општом ординацијом, две гараже и полигоном за обуку вожње.

    Аутомеханичарска радионица је опремљена модерним алатом и стубном дизалицом, а за обуку вожње школа има пет путничких и једно теретно возило.

    Зграда шкoлe се налази у близини градске аутобуске станице, што представља посебну погодност за ученике који су принуђени да путују.

    Школа носи назив у знак сећања на 12. фебруар 1942. године када је, први пут у поробљеној Европи, извршен пробој логора на нишком Црвеном крсту.