Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ванредно образовање

ИСПИТНА ПИТАЊА И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 
    Кликом на жељени испит можете видети испитна питања или друге појединости везане за тај испит:

 

-    СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА (V степен) ...................................................................................... (pdf/doc)

-    БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (III степен) ............................................................................................ (pdf/doc)

-    БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (IV степен) ............................................................................................ (pdf/doc)

-    БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (V степен) ............................................................................................. (pdf/doc)

-    ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА СОАБРАЋАЈА ........................................................................... (pdf/doc)

-    ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА ................................................................................. (pdf/doc)

-    САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ............................................................................................... (pdf/doc

-    ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА .............................................................................................................. (pdf/doc)

-    Припремна настава из предмета ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА ............. (pdf/doc)

-    ПРАКТИЧНА НАСТАВА ....................................................................................................................... (pdf/doc)

-    ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК .................................................................................................................................. (pdf/doc)

-    МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ ...........................................................................................(pdf/doc)

 

Матурски испити

     

Списак питања и задатака по предметима за полагање теоријског и практичног дела матурског испита преузмите са следећих линкова:

 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

 

- ПРАКТИЧНИ РАД:

 

1.    Мотори СУС

2.    Моторна возила

3.    Експлоатација и одржавање моторних возила (преузми pdf)

 

- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: (бира се један предмет)

 

1.    Мотори СУС

2.    Моторна возила

3.    Експлоатација и одржавање моторних возила (преузми pdf)

4.    Мерење и контролисање

5.    Елементи аутоматизације моторних возила (преузми pdf/doc)

6.    Математика

 

 

 

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

 

 

- ПРАКТИЧНИ РАД: (бира се један предмет)

 

1.    Моторна возила

2.    Безбедност саобраћаја (преузми pdf/docx)

3.    Регулисање саобраћаја

4.    Организација превоза

5.    Сервиси, гараже и паркиралишта (преузми pdf/docx)

 

- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: (бира се један предмет)

 

1.    Механика                                          

2.    Математика .... Збирка задатака УСКОРО!!!                                       

3.    Физика                                                

4.    Економика и организација саобраћаја

5.    Основи путева и улица (преузми pdf/doc)

6.    Шпедиција (преузми pdf/doc)

7.    Интегрални транспорт


Пример практичног рада за завршни испит за ученике образовног профила ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА можете преузети са следећег линк-а:

(pdf/doc)