Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

Четворогодишња  занимања:

Машински техничар моторних возила

Трогодишња занимања:

Аутомеханичар
Аутолимар
Механичар радних машина
Прецизни механичар
Бравар
Инсталатер (грејања/водовода)
Лимар
Машинбравар
Механичар шинских возила
Механичар привредне механизације
Механичар грејне и расхладне технике

Специјалистичко образовање (пети степен):

Аутомеханичар – специјалиста
Аутолимар – специјалиста
Бравар – специјалиста
Инсталатер грејања и климатизације – специјалиста
Прецизни механичар – специјалиста


 

УСЛОВИ УПИСА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (пети степен):

Завршена средња школа за одговарајуће занимање и најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.
 


 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ ПОЛАЖУ:

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

Mерење и контролисање
Хидрауличке, пнеуматске и електричне компоненте
Oрганизација производње

 

ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

AУТОЛИМАР СПЕЦИЈАЛИСТА АУТОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦУЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА
1. Kонструкција возила 1. Mотори СУС 1. Уређаји и опрема за грејање и климатизацију 1. Mеталне конструкције 1. Mерење и контролисање
2.Машине, алати и уређаји заобраду лима 2. Mоторна возила  2.Аутоматскарегулација грејања и климатизације 2. Израда и монтажа металних конструкција 2. Oснове електронике
3.Tехнологија оправке возила 3. Eлементи аутоматизације возила 3.Технологија монтаже и одржавање уређаја за грејање и климатизацију 3.Машински материјали металних и заварених конструкција 3. Oрганизација производње
4. Практична настава 4. Eксплоатација и одржавање возила 4. Практична настава 4. Практична настава 4. Mеханизми и конструкције
  4. Практична настава     5. Mашине и уређаји прецизне механике са технологијом одржавања
        6. Практична настава